ธนาคาร ฝาก ถอน
ธนาคารกสิกรไทย 24 ชม. 11.00 - 21.00 น.
ธนาคารกรุงเทพ 24 ชม. 11.00 - 21.00 น.
ธนาคารไทยพาณิชย์ 24 ชม. 11.00 - 21.00 น.
ธนาคารกรุงไทย 24 ชม. 11.00 - 21.00 น.
   หมายเหตุ : ฝาก-ถอนทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ **
 
ขั้นตอนการฝากเงิน
1. โทรหา Call Center 090-7766557 ถึง 9 เพื่อแจ้งเติมเครดิต ควรออกจากโปแกรม คาสิโน หรือกีฬาก่อน
2. แจ้ง USER คาสิโน หรือกีฬา ที่ต้องการ จำนวนเงินที่โอนเข้ามา ธนาคาร เวลาที่โอนเข้ามา
3. รอ 15 นาทีเพื่อรอพนักงานเติมเครดิตก่อนแล้วจึงเข้าเล่น
      ** เพื่อให้ง่ายต่อการตรวจสอบ และทำรายการได้ไวสมาชิกควรโอนยอดเป็นเศษ เช่น 501, 1,002, 5,010 หลังจากที่ทุกท่านได้ฝากเงินเรียบร้อย แล้วกรุณาโทรแจ้งกับ Call Center 090-7766557 ถึง 9 ทันที


ขั้นตอนการถอนเงิน
1. โทรหา Call Center 090-7766557 ถึง 9 เพื่อแจ้งถอนเงิน ควรออกจากโปแกรมคาสิโน หรือกีฬาก่อน
2. แจ้ง USER คาสิโน หรือกีฬา ที่ต้องการถอนเงิน จำนวนเงิน ชื่อธนาคารเลขบัญชีที่รับเงิน
3. รอรับเงินสดได้ภายใน 15 นาที ถอนเงินสดได้จากบัญชีของท่าน
      ** การถอนเงินสมาชิกจำเป็นต้องแจ้งข้อมูลและUser แก่ทีมงานให้ถูกต้อง เพื่อเป็นการแสดงตัวตนที่แท้ จริงแก่ทีมงาน


เวลาและเงื่อนไขในการถอน
1.สมาชิกสามารถถอนเงินสดได้ตั้งแต่เวลา 11.00 - 21.00 น. ถอนเงินขั้นต่ำ 1,000 บาท โดยไม่จำกัดวงเงินสูงสุด
2.ในกรณีที่ท่านสมาชิกต้องการจะเปลี่ยนแปลงข้อมูลทางบัญชี สมาชิกต้องแจ้งข้อมูลเดิมให้ครบถ้วนถึงจะสามารถเปลี่ยนแปลงบัญชีได้
3.สมาชิกจะต้องเก็บข้อมูลส่วนตัวไว้เป็นความลับไม่เปิดเผยให้ผู้อื่น ทราบ ในกรณีที่เกิด ข้อผิดพลาดจากสมาชิกทีมงานจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
4.ในกรณีที่ท่านสมาชิกมีข้อโต้แย้งจากเงือนไขที่ทีมงานแจ้งแล้ว ถือว่าการตัดสินใจของทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุด


ขั้นตอนการโยกย้ายเครดิตระหว่างคาสิโนและกีฬา หรือ คาสิโนไปคาสิโนอีกเจ้า
1. โทรหา Call Center 090-7766557 ถึง 9 เพื่อแจ้งการโย้กย้ายเครดิต
2. แจ้ง USER คาสิโน หรือกีฬา ที่ต้องการ จำนวนเงินที่ต้องการโย้กไปยังอีกบริการ
3. รอ 15 นาทีเพื่อรอพนักงานดำเนินการโยกย้ายเครดิต
      ** สมาชิกสามารถโยกย้ายเครดิตได้ตั้งแต่เวลา 11.00 - 21.00 น.
   

sbobet
Copyright © sbounited.com. All rights reserved.